Ke spolupráci na projektu zveme partnery, kteří již nabízí své služby a produkty seniorům a vytváříme jednotné místo, kde mohou senioři nalézt vše potřebné pro aktivní využití volného času. Zapojujeme se do komunitního plánování v jednotlivých lokalitách, vytváříme prostor pro dialog mezi místní samosprávou a občany, seniory. Partneři garantují správnost poskytovaných informací, na jednotlivých kontaktních místech jsou k dispozici propagační a informační materiály těchto partnerů.

Přednášky partnerů

Každý rok pořádáme sérii přednášek v jednotlivých městech. Přednášky jsou realizovány ve spolupráci s knihovnami, kluby důchodců a spřízněnými organizacemi. Aktuální nabídku přednášek naleznete vždy na portálu.

Odborné vzdělávání našich pracovníků

Ve spolupráci s partnery jsme zahájili také vzdělávání našich pracovníků s cílem zvýšit jejich odbornou způsobilost. Každý rok probíhá celodenní setkání nad problematikou, která se dotýká života seniorů (prevence, domácí násilí, sociální poradenství,…). Toto setkání je závazné pro všechny zapojené Senior Pointy (dle domluvy se dá individuálně realizovat v konkrétním kraji).