Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Statistika návštěvnosti

Návštěvnost jednotlivých lokalit je závislá na spolupráci s místními partnery, propagaci projektu a doprovodných aktivitách v dané lokalitě. Zatímco Brno, Mendlovo náměstí má návštěvnost cca 350 seniorů za měsíc, ostatní okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 30-50 návštěv za měsíc bez přednášek), což je dáno jednak kratší otvírací dobou (zpravidla 9-10 hodin týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě. Snažíme se oslovit více seniorů prostřednictvím dalších aktivit (články v místních zpravodajích, účastí na dnech sociálních služeb / dnech zdraví, zapojením do plánu komunitního plánování apod.).
Seniory oslovujeme také prostřednictvím našich partnerů, pravidelně poskytujeme informace v časopise Senior Pas Novinky, který vychází v Jihomoravském kraji.

Struktura dotazů

Senioři se na nás obracejí v mnoha životních situacích, pro snazší zpracování a další činnost jednotlivé dotazy rozdělujeme do několika skupin:

 • Volnočasové aktivity
 • Finanční poradenství
 • Právní poradny
 • Právní poradny na Senior Pointech
 • Bytová problematika
 • Sociální problematika
 • Ostatní privátní dotazy
 • Ochrana spotřebitelů
 • Zdravotnictví
 • PC – přístup na internet
 • SOS – spotřebitelské dotazy