Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Jaké služby u nás najdete?

Veškeré služby, které našim klientům nabízíme, jsou zdarma. Pokud zajišťujeme činnost pro naše partnery, mohou být některé aktivity zpoplatněny (např. příspěvek na rukodělné aktivity nebo spoluúčast při společném výletu). Naše činnost je hrazena z dotací jednotlivých subjektů (kraje, města, místní organizace) a našich dalších aktivit.

Senioři se na nás obracejí s dotazy z mnoha oblastí každodenního života. V základu je můžeme rozdělit na několik témat:

Informační materiály

Na každém Senior Pointu jsou informační materiály partnerů a místní nabídka společenských a kulturních akcí (např. přednášky, výlety,…). Většinu materiálů si mohou návštěvníci odnést, část informačních brožur máme pouze v omezeném množství a jsou pouze k nahlédnutí. Dále jsou na Senior Poitech k dispozici různá periodika pro seniory (opět pouze k nahlédnutí).

Bezplatná právní poradna

Ve vybraných Senior Pointech poskytujeme bezplatnou právní poradnu pro seniory. Ve většině případů poskytujeme seniorům rady, případně jim naši zástupci pomohou s vypracováním potřebných dokumentů (formulace žádosti, klient podává žádost svým jménem). Nezastupujeme seniory před soudy ani v jednotlivých sporech. Za dobu realizace právní poradny (leden 2012 – říjen 2015) využilo našich služeb přes 1000 seniorů. Nezabýváme se osobními bankroty ani oddlužením – tuto službu připravujeme spustit od roku 2016. Mezi nejčastější oblasti v rámci právního poradenství patří:

 • Dědické řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
 • Reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…)
 • Odstoupení od smluv (dodávky energií,…)
 • Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)

Osobní právní poradna je na objednání a je dostupná pouze v některých Senior Pointech.

Poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů

Ve spolupráci s SOS – Asociací jsme uspořádali v jednotlivých Senior Pointech sérii přednášek na téma nevýhodných nákupů, ochrany a prevence před podvodným jednáním ze strany obchodníků a prezentování tzv. desatera odpovědného spotřebitele. Na jednotlivých Senior Pointech jsou informace, letáčky a kontaktní údaje na organizace, které zastupují práva spotřebitelů. Ve vybraných lokalitách máme úzkou spolupráci s místními zástupci SOS – Asociace. Mezi nejčastější dotazy patří:

 • Zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu
 • Odstoupení od nevýhodného nákupu (podomní prodej, předváděcí akce)
 • Reklamace poskytovaných služeb (nevyhovující dovoz jídla,…)
 • Odstoupení od smluv (dodávky energií, podomní prodej,…)

Bezpečnost, prevence

Ve spolupráci s HZS JMK jsme uspořádali sérii přednášek na téma bezpečnosti, prevence, obecného ohrožení a návodu řešení nejčastějších situací, do kterých se mohou (nejen) senioři dostat v každodenním životě. Na jaře roku 2013 proběhl seminář pro pracovníky Senior Pointů s cílem rozšířit jejich znalosti v této problematice, poskytnout jim aktuální informace a doplnit tiskové materiály, které jsou dostupné na jednotlivých pobočkách. Součástí setkání byla návštěva operačního střediska linky 112 s ukázkou práce jednotlivých složek IZS.

 • Základní otázky týkající se prevence, bezpečnosti
 • Problematika požárů, obecného ohrožení apod.

Přednášky a besedy

Ve spolupráci s odbornými partnery pořádáme každý rok sérii přednášek v jednotlivých městech. Přednášky jsou realizovány ve spolupráci s místními knihovnami, kluby důchodců a spřízněnými organizacemi. Aktuální nabídku přednášek naleznete v přiloženém souboru (PDF, 315 kB).

Volnočasové aktivity

Pro seniory pořádáme ve vybraných lokalitách klubová setkání – 1×14 dní. Náplní těchto setkání jsou rukodělné aktivity, rozvíjení drobné motoriky (např. tance vsedě), sdílení zážitků, besedy na různá témata. Mimo tato setkání pořádáme (cca 4 – 6× ročně v každé lokalitě) přednášky se zajímavými hosty (autorské čtení, cestopisné přednášky spojené s promítáním fotografií,…).

 • Volnočasové aktivity (nabídka kurzů, školení, vycházek a zájezdů)
 • Cestování, výlety, přednášky, besedy, autorské čtení
 • Cvičení jógy, počítačová gramotnost, výuka angličtiny

Přístup na internet

Na každém Senior Pointu je k dispozici jeden počítač s přístupem na internet a možností tisku, kopírování. Tento počítač je volně přístupný pro seniory. Počítač slouží k vyřízení e-mailů, dohledání informací, čtení zpráv apod. Neslouží k promítání filmů ani dlouhodobé práci. Na každém počítači je nainstalován operační systém Windows 7 a kancelářský program Open Office.

Občerstvení a sociální zázemí

V rámci možností je na každém Senior Pointu k dispozici voda, čaj, káva. Toto občerstvení je pro seniory zdarma. Na některých Senior Pointech je k dispozici automat na kávu (zpravidla ve společných prostorech objektu, placeno). Dále jsou k dispozici toalety.

Významní partneři