Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Osvětová činnost – Karviná

By 14th Prosinec, 2017 Karviná Comments Off

V rámci projektu Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji byl v předvánočním čas kladen důraz kromě vzdělávacích a preventivních akcí také na podporu zdravého stárnutí. Nedílnou součástí je rozvoj a podpora jemné motoriky, na kterou jsou senioři dennodenně odkázáni. Předvánoční čas je jako stvořený pro rukodělné aktivity (pečení cukroví, zdobení perníčků, tvoření věnců atd.) Rukodělné aktivity jsou pro seniory velice důležité pro cvičení jemné motoriky, proto jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi a kluby zajistili tuto činnost na některých pobočkách kontaktních míst. Součástí těchto aktivit bylo trénování jemné motoriky, ukázka cviků a prezentace dobrých a špatných návyků, kterých se senioři dopouštějí v každodenním životě (např. nadměrné namáhání pohybového ústrojí, efektivnější využívání dostupných kompenzačních pomůcek atd.).

Další osvětovou činnost tvořily přednášky z oblasti bezpečnosti, cestování nebo dalších vzdělávacích a kulturních aktivit.

Bezpečnost v Karviné – 8. 11. 2017

Přednáška pro seniory města Karviné za účasti zástupců městské policie Karviná. Přednáška byla koncipována jako seznámení občanů s rizikovou mapou města – lokality, kde je vyšší míra kriminality. Součástí přednášky byly ukázky prvky sebeobrany a ukázky postupů řešení nestandardních situací oběti a pachatele.

Bezpečná domácnost – 7. 12. 2017

Preventivní přednáška o bezpečné domácnosti proběhla 7. 12. 2017 a účastnilo se 40 osob. Cílem přednášky bylo upozornit na často skrytá nebezpečí, která se vyskytují v našich domácnostech. Od zdánlivých maličkostí až po věci, které mohou obyvatele ohrozit na životě. Součástí besedy byly také prezentace postupů, jak se chovat v případě nenadále situace. Přednášejícími byli JUDr. Bendová a Mgr. Dvořáček.