Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Tisková zpráva – SP Opava

By 8th Prosinec, 2017 Opava, Statické stránky Comments Off

Otevření kontaktního místa pro seniory dne 19. října 2017 v Opavě na ulici Rolnická 29.

V pořadí třetí v Moravskoslezském kraji a celkově 32. Senior Point v ČR byl dnes
slavnostně otevřen za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, Města Opavy
a dalších hostů.

Základní informace o projektu

Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace
a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence,
sociálního systému a v neposlední řadě také sociálněprávní problematiky, která je hojně
využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet,
informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

„Rozhodli jsme se rozvíjet projekt kontaktních míst Senior Point, která jsou
už v Moravskoslezském kraji otevřena a to konkrétně ve Frýdku-Místku a Ostravě o další lokality.
Využili jsme dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v těchto dnech slavnostně
otevřeme celkem 4 nové lokality. Dnes se setkáváme v Opavě v prostorách Senior centra,
následovat budou Bruntál, Karviná a Kopřivnice,“ říká při slavnostním otevření Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, do jehož kompetencí sociální oblast patří.

Ing. Michal Jedlička, ředitel Senior centra v Opavě k tomu dodává: “Výběr lokality není
náhodný. Kontaktní místo se nachází v budově penzionu našeho Senior centra – je zde přirozený
pohyb seniorů a tato nová služba jim umožní se opět dozvědět něco nového a praktického.
Vítáme také nabídku přednáškové činnosti a odborného poradenství, které bude součástí tohoto
kontaktního místa.“

Senior Point se nachází na adrese Rolnická 29 a je pro zájemce otevřen každý čtvrtek od 7.30
do 16.00. O provoz se starají dvě vyškolené pracovnice. K dispozici je nejen přístup na internet
ale také kompletní nabídka projektu Senior pas – slevové sítě pro seniory.

Nejen volnočasové aktivity, ale také rady, praktické informace a odbornou pomoc bude
nabízet nově otevřené kontaktní místo. „Spolupráce s odbornými partnery obohacuje nejen nás,
ale zejména seniory, kterým je tato pomoc primárně určena. Nasloucháme dotazům klientů
a snažíme se oslovovat další partnery, kteří se podílí na přednáškové a vzdělávací činnosti“,
připomíná hlavní náplň Senior Pointu jeho ředitel, Lukáš Vaculík.

Mezi hlavní partnery projektu patří Svaz důchodců ČR, Sdružení českých spotřebitelů, Státní
zdravotní ústav, Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Hasičský záchranný sbor, Rada
seniorů ČR, projekt Senior Pas a další.

Přínosy projektu Senior Point

  • Soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
  • Pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
  • Kulturní a volnočasové aktivity,
  • Přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
  • Zajímavé přednášky a besedy,
  • Prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Aktivita je realizována v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji”. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.