Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Tisková zpráva – SP Kopřivnice

By 8th Prosinec, 2017 Kopřivnice, Statické stránky Comments Off

Otevření kontaktního místa pro seniory dne 8. listopadu 2017 v Kopřivnici na ulici Štefánikova 12.

Čtvrtý v Moravskoslezském kraji a celkově 33. Senior Point v ČR byl dnes slavnostně
otevřen za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, Města Kopřivnice, okolních
měst a obcí a dalších hostů.

Základní informace o projektu

Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace
a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence,
sociálního systému a v neposlední řadě také sociálněprávní problematiky, která je hojně
využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet,
informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

„Podobně jako v Opavě, i dnes se setkáváme na otevření dalšího kontaktního místa Senior
Point v našem kraji. Věřím, že také kontaktní místo v Kopřivnici přispěje k vyšší informovanosti
především seniorům“, říká při této příležitosti náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří
Navrátil. „Celý projekt je realizován za podpory dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a rozpočtu našeho kraje“, dodává dále náměstek Navrátil.

Starosta Kopřivnice, Ing. Kopečný při slavnostním otevření přivítal aktivitu kraje i ministerstva
slovy: “Těší mne, že tato aktivita navazuje na naši dlouhodobou činnost nejen pro kopřivnické
seniory. Spolu s dnešními hosty z řad starostů okolních měst a obcí vítáme toto kontaktní místo
a věříme, že si najde své místo u seniorů“.

Senior Point se nachází v budově Městského úřadu v Kopřivnici na adrese Štefániková 12 v 2.
patře a je pro zájemce otevřen každé pondělí od 8.00 do 16.30. O provoz se starají dvě
vyškolené pracovnice. K dispozici je nejen přístup na internet ale také kompletní nabídka
projektu Senior pas – slevové sítě pro seniory.

Nejen volnočasové aktivity, ale také rady, praktické informace a odbornou pomoc bude nabízet
nově otevřené kontaktní místo. „Spolupráce s odbornými partnery obohacuje nejen nás,
ale zejména seniory, kterým je tato pomoc primárně určena. Nasloucháme dotazům klientů
a snažíme se oslovovat další partnery, kteří se podílí na přednáškové a vzdělávací činnosti“,
připomíná hlavní náplň Senior Pointu jeho ředitel, Lukáš Vaculík.

Mezi hlavní partnery projektu patří Svaz důchodců ČR, Sdružení českých spotřebitelů, Státní
zdravotní ústav, Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Hasičský záchranný sbor, Rada
seniorů ČR, projekt Senior Pas a další.

Přínosy projektu Senior Point

  • Soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
  • Pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
  • Kulturní a volnočasové aktivity,
  • Přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
  • Zajímavé přednášky a besedy,
  • Prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Aktivita je realizována v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji”. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.