Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Tisková zpráva – SP Karviná

By 8th Prosinec, 2017 Karviná, Statické stránky Comments Off

Otevření kontaktního místa pro seniory dne 14. listopadu 2017 v Karviné na ulici V Aleji 433/5a.

Šestý v Moravskoslezském kraji a celkově 35. Senior Point v ČR byl dnes slavnostně
otevřen za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, Města Karviné, zástupců
seniorských organizací a dalších hostů.

Základní informace o projektu

Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace
a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence,
sociálního systému a v neposlední řadě také sociálněprávní problematiky, která je hojně
využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet,
informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

„Dneškem završujeme letošní sérii otevírání kontaktních míst v Moravskoslezském kraji:
dopoledne v Bruntále a nyní v Karviné. Celkově je tak letos pro seniory otevřeno již šest
kontaktních míst v našem kraji“, říká na úvod slavnostního setkání Jiří Navrátil, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje a dodává: „Toto číslo není konečné. Realizátorům projektu
se již ozývají další města, která chtějí podobnou službu nabídnout svým občanům. Tyto aktivity
budeme v následujících letech podporovat a rozvíjet díky podpoře z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Náměstek primátora, Ing. Hajdušík k tomu za město říká: „Umístění našeho karvinského Senior
Pointu není náhodné. Nacházíme se v prostorách městského klubu seniorů. Rozšiřujeme tak
stávající nabídku činností a volnočasových aktivit o další poptávanou činnost. Věřím, že nejen
senioři dokáží ocenit přátelský přístup a odbornou pomoc, která zde bude poskytována.“

Senior Point se nachází na adrese V Aleji 433/5a a je pro zájemce otevřen každý čtvrtek od 8.00
do 16.00. O provoz se starají dvě vyškolené pracovnice. K dispozici je nejen přístup na internet
ale také kompletní nabídka projektu Senior pas – slevové sítě pro seniory.

Přínosy projektu Senior Point

  • Soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
  • Pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
  • Kulturní a volnočasové aktivity,
  • Přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
  • Prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Aktivita je realizována v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji”. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.