Provozovatel: SPOLEČNĚ, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, tel: +420 543 212 870, email: info@seniorpointy.cz

Tisková zpráva – SP Bruntál

By 8th Prosinec, 2017 Bruntál, Statické stránky Comments Off

Otevření kontaktního místa pro seniory dne 14. listopadu 2017 v Bruntále na ulici náměstí Míru 5.

Pátý v Moravskoslezském kraji a celkově 34. Senior Point v ČR byl dnes slavnostně
otevřen za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje, Města Bruntálu, zástupců
seniorských organizací a dalších hostů.

Základní informace o projektu

Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace
a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence,
sociálního systému a v neposlední řadě také sociálněprávní problematiky, která je hojně
využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet,
informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil,
který na úvod setkání řekl: „Jsem rád, že Bruntál je dalším městem, kde vzniká místo, přátelské
seniorům. Vytváříme celokrajskou síť kontaktních míst, kde především ti dříve narození najdou
nejen pomoc a radu, ale také společná setkání, volnočasové aktivity a přednášky.“

Místostarostu Bruntálu Vladimíra Jedličku těší snaha kraje, zároveň dodává: „Dlouhodobá
práce se seniory dnes dostává do vínku další aktivitu, kterou ocení nejen naši senioři ale také
zástupci starší generace z okolních obcí. Jsem rád, že bruntálská radnice může tento projekt
podpořit a rozšířit tak řadu českých a moravských měst, kde již mají senioři svůj Senior Point.“

Senior Point se nachází na adrese Náměstí míru 5 v 1. patře a je pro zájemce otevřen každé
úterý od 8.00 do 16.30. O provoz se starají dvě vyškolené pracovnice. K dispozici je nejen
přístup na internet ale také kompletní nabídka projektu Senior pas – slevové sítě pro seniory.

Přínosy projektu Senior Point

  • Soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů,
  • Pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
  • Kulturní a volnočasové aktivity,
  • Přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
  • Zajímavé přednášky a besedy,
  • Prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Aktivita je realizována v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji”. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.